harenlogo
nieuws nieuwsbrieven in de media raadsvergadering 12-1-2015 fractiestandpunten voorgeschiedenis links veelgestelde vragen contact

Het lijkt al zo lang geleden, de openbaarmaking van 'Grenzeloos Grunnen', maar het was pas 28 februari 2013. De politiek in Haren is sinds die tijd druk bezig geweest om de gunst van de kiezer te krijgen. Wat beloofden de politieke partijen? Wat maakten ze waar?
Soms is het goed in de korte geschiedenis te kijken om te zien 'hoe het was' of 'hoe het moest worden'.

Het begon voor Haren met het verschijnen van het rapport: "Grenzeloos Grunnen".
Op de zgn 'vlekkenkaart' is te zien hoe Groningen er uit moet zien na de herindeling.

't Ja, en dan is er altijd een hoeveelheid stukken die ook gelezen moet worden, zoals:

Een persbericht over het eindrapport.
Een ontwerp visie lokaar bestuur.

Daarbij stuurt Gedeputeerde Staten 3 brieven aan respectievelijk:

'de burgemeesters en wethouders',
'het dagelijks bestuur van de Vereniging Groninger Gemeenten' en tot slot aan
'de provinciale staten'.

En dat alles resulteert dan juli 2013 in een visie van Gedeputeerde Staten:

'Visie op de bestuurlijke organisatie in Groningen'.