harenlogo
nieuws nieuwsbrieven in de media raadsvergadering 12-1-2015 fractiestandpunten voorgeschiedenis links veelgestelde vragen contact

Dit is de website van het Burgercomité-herindeling Haren. (BcH).

De gemeente Haren heeft tot half juni de tijd om de provincie Groningen ervan te overtuigen dat zij het verdient zelfstandig te blijven. Op woensdag 15 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het antwoord op de 6 tekortkomingen die het bureau B&A heeft geconstateerd. de aanvang van de vergadering is 19.30 uur. Kom op tijd.

In de wetenschap dat de Harener bevolking in ruime meerderheid geen herindeling met Groningen/Ten Boer wil (uitkomst burgerraadpleging maart 2014), staat de gemeenteraad voor de belangrijke afweging: is het voor de inwoners het beste dat Haren de tekortkomingen zelfstandig oplost of zijn zij beter af met een herindeling met Groningen en Ten Boer?

Om de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren goed te informeren over wat er speelt, heeft het burgercomité 3 bijeenkomsten georganiseerd. In Noordlaren, Haren en Glimmen zijn geanimeerde bijeenkomsten gehouden.

Aanstaande woensdag gaat het spannen en nog meer daarna, want wat zal de provincie met de uitslag doen? En vooral nu de VVD plotsklaps een koerswijziging heeft aangekondigd. In de media staat een keur aan artikelen over deze ontwikkeling.

 

Hieronder de verzonden berichten van het BcH.

2016-06-12: Voortgangsbericht 12 juni. Nieuws en actualiteiten.

2016-06-12: Bijlage bij het bovenstaand voortgangsbericht.

2016-06-03: Reactie BCH op onderstaand artikel.

2016-06-03: Artikel in Dagblad vh Noorden over wankele financiële positie gem. Haren.

2016-06-02: Voortgangsbericht BcH over lastenverzwaring, door D66 berekend op € 2.000.000 extra.

2016-05-11: Voortgangsbericht BcH; uitstel tot 15 juni en informatiebijeenkomsten voor bewoners.

2016-05-05: Voortgangsbericht BcH; mogelijke financiële consequenties voor inwoners van Haren.

2106-04-24: Brief van BcH aan Gemeenteraad Haren betreffende taakopvatting.

2106-04-22: Ervaringen van Hoogkerk bewoners na de annexatie door Groningen.

2016-04-14: Voortgangsbericht BcH.

2016-04-12: Brief van BcH aan Provinciale Staten, reactie op het besluit van GS "Arhi-procedure".

2016-04-13: Tekst "Inspraak Statencommissie" door BcH.

2016-04-10: Projectplan "Beterr Haren".

2016-03-30: BcH: GS-Groningen schoffeert raad en bevolking van Haren.

2016-03-30: Provincie verplicht Haren, Ten Boer en Groningen tot 'open overleg' over herindeling.

2016-03-15: Provincie maant Haren tot aanpak langs twee sporen.

2016-03-03: Rapport "Verkenning zelfstandigheid Haren" (Bureau B&A).

2015-12-03: Provincie verklaart "wij toetsen, maar gemeente mag bestuurskracht aantonen".

Woordvoerder Burgercomité: Gustaaf Biezeveld
Mail: info@harenbeslist.nl

FOLDER

voorzijde

achterzijde

Rapporten

+ 2 miljoen

gem. Haren

In de MEDIA
veel NIEUWS